ULRICEHAMNS SCHACKKLUBB 1923


PARTIDATABAS - med uppspelbart schackdiagram!

På denna sida finns ett urval av spelade partier av medlemmar i USK. Dessa är gjorda i PGN-format

och kopplade till Palview-diagram. Det innebär att partiets samtliga drag finns skrivna och bredvid dessa

ett schackdiagram i vilket du kan spela upp respektive parti direkt på bildskärmen. Klicka på pilarna under

diagrammet och därutöver kan du även klicka på notationen och få upp aktuell ställning.

Mycket nöje!!

Nedan finns partierna  i PGN-format  vilka du kan kopiera och spela upp med ditt eget schackprogram.   


OBS! Notationen är engelsk: B=bishop (löpare), N= night (springare), R=rook (torn),Q=queen (dam), K=king (kung)


PGN PGN PGN
PGN

 

PGN PGN
PGN

 

PGN PGN
PGN PGN PGN
PGN PGN
PGN