STYRELSE

Ordförande

Kjell Karlsson

Tel. 072-5135832

Sekreterare

Gunnar Remar

Tel. 073-8488503

Kassör

Håkan Klasson

Tel. 070-3750585

Ledamot

Keijo Tuomisto

Tel. 072-5135832